20071121

Λόλα

να ένα μπλΟγκ:


Αυτή Λόλα είναι η πρώτη καταχώρηση στο συγκεκριμένο μπλΟγκ.

Να ξέρεις ότι, ενδεχομένως να την τροποποιώ αυτή την καταχώριση άμα μου 'ρθει. Αυτήν την συγκεκριμένη μόνο.

Μου το επιτρέπω, κι έτσι θα κάνω, διότι έτσι θέλω.

ΧΑ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Things Past

Not a Waste of My Time