20071124

Ένα τραγούδι,

So hit an elephant with a dart
and he just reaches around and pulls it out with his trunk
But hit a whale in the heart and the whole ocean turns red,
It turns red.Μιλάει για Pieces & Parts.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Things Past

Not a Waste of My Time