20080318

Μικρό Ταξίδι για ένα παιχνίδι

Όταν πήρα πρέφα την πρόσκληση κοίταξα τριγύρω: Το πλησιέστερο –γεωγραφικά- σε μένα βιβλίο σταματά στις 76 σελίδες. Το δεύτερο είναι βιβλίο εκμάθησης γλώσσας - νομίζω εξαιρείται. Με το τρίτο έκαμα μαφία, το πήγα λίγο παραπέρα, διότι έχω τους λόγους μου που δεν θέλω να το ανοίξω. Το τέταρτο είναι εικαστικό και δεν...Και επιτέλους στο πέμπτο τα κατάφερα! ΝΑ:

Catch-22, Joseph Heller
σελ 123, προτάσεις 5,6,7

He wondered if he were suffering from malaria, or, worse, from an overdose of Atabrine tablets. Appleby had been taking four times as many Atabrine tablets as the amount prescribed because he wanted to be four times as good a pilot as everyone else. His eyes were still shut when Sergeant Towser tapped him lightly on the shoulder and told him he could go in now if he wanted to, since Major Major had just gone out.
στο περίπου:

Αναρωτιόταν αν υπέφερε από μαλάρια, ή χειρότερα, από υπερβολική δόση ταμπλέτων Αtabrine. Ο Appleby έπαιρνε τέσσερις φορές την ποσότητα από ταμπλέτες Atabrine που του είχαν συνταγογραφηθεί επειδή ήθελε να γίνει τέσσερις φορές τόσο καλός πιλότος όσο όλοι οι άλλοι. Τα μάτια του ήταν ακόμα κλειστά όταν ο λογίας Towser τον χτύπησε ελαφρά στον ώμο και του είπε ότι μπορούσε να περάσει μέρα τώρα αν το ήθελε, αφού ο ταχγματάρχης Major [Major Major] είχε μόλις φύγει.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Things Past

Not a Waste of My Time