20090517

Μνήμη

Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν και πόσο θα διαφοροποιείτο η στάση η δική μου και άλλων απέναντι στην επιλογή ολικής διαγραφής μνήμης συγκεκριμένων ανθρώπων/καταστάσεων όπως γίνεται στο We Can Remember It For You Wholesale, ή με την απλούστερη μέθοδο των MIB, στην περίπτωση που η δυνατότητα αυτή έπαυε να είναι υποθετική.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Things Past

Not a Waste of My Time