20081027

2/2

Εντούτοις, η οικειότητα δεν είναι σε εξέλιξη γεγονός. Είναι ένα σημείο μέσα στον χρόνο. Ένα σημείο στίξης για την ακρίβεια: για κάποιους !, για άλλους ,, είναι και κείνοι που τη βιώνουν ως ·, ή ., ενώ για τους βιτσιόζους λειτουργεί ως :. Σε κάθε περίπτωση, ολοκληρώνει την πράξη που την λένε προσέγγιση και εισάγει την πράξη γνωστή ως απόσταση(ιοποίηση).

Υπάρχουν και οι αγνωστικισταί. Γι' αυτούς δεν είναι παρά ένα ένα αιώνιο ;
Για κάποιους βέβαια θα παραμένει πάντα ευφημισμός:
"οικειότητα".

(1/2
)


είναι η σημερινή, μια από τις συγκινητικές εκείνες ημέρες που διαφωνώ ακόμα και με τον εαυτό μου...

2 σχόλια:

aerostatik είπε...

για μένα η οικειότητα συμβολίζεται με ( )

ALm είπε...

(...)

Things Past

Not a Waste of My Time